http://elpitxer.com/Ors.pdf

IMATGERIA DE L’ESTIU: LA PILOTA DE "FOOT-BALL"
Aquesta és una pilota de "foot-ball", que, a conseqüència d’atzars varis, ha arribat, encara en bon ús, a
mans d’una colla de nois pagesos... --En sent un quart de sis de la tarda, la colla de nois pagesos juga,
en la polsosa plaça del poble, amb la pilota de “foot-ball". --¿Juga a “foot-ball"? No: el “foot-ball" és un
joc saxó, governat per una disciplina estricta. Hi ha en ell dos bans, però dos bans que combaten
segons regla; i, dins cada ban, desapareixen els interessos de les persones, en benefici als interessos
del comú. I per això el camp se divideix en dues porcions, ben desllindades. I els combatents
s’especifiquen en categories diverses: hi ha capitans, hi ha porters, hi ha jugadors d’altres oficis.
Quiscun és orgue d’una funció. Tot orgue té son lloc, en l’economia general, el coneix, i, sense rebel·lió,
sense extralimitació, l’ocupa. I així l’harmonia del joc, i la seva gràcia, resulten de la submissió de les
particulars agressions i defenses a un Ritme general.
Naturalment, els nois pagesos que juguen en la polsosa plaça del poble no són capaços de tan regular
disciplina. Ells han arribat a tenir una eina de jugar al “foot-ball"; però no juguen al "foot-ball". Utilitzen la
pilota així: Se la llencen l’un a l’esquena de l’altre, sense ordre. I, si pot ser, entre cap i coll, tirant a ferse
mal.
I, per aquesta manera de jugar que tenen, me fan, en un curt moment de malfiança --(¿Pessimisme?
¡mai!) --dubtar de si és prou útil aquesta feina que estem fent, qual objecte és el de proporcionar al
nostre poble els instruments de civilitat.... -- Llampeguegen en el meu ànim aquestes interrogacions:
¿Per a què els instruments de civilitat en mans dels homes incivils? ¿Què en treiem de donar-los
exposicions, biblioteques, museus, càtedres, sufragi, autonomia, si això no els ha de servir per a més
que per a tirar-s’ho entre cap i coll, en mig de les places polsoses?
21-IX-1907

--------------
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1990/06/12/pagina-8/33016424/pdf.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario